VRL

Van 2020 af het die VRL die Waardekommitee oorgeneem.

Die VRL is die Verteenwoordigende Raad van Leerders wat deur hul graad groepe verkies word. 

Die hoof funksie van die VRL is om hul mede leerders se oor en terselfde tyd stem te wees. 

4 Dogters en 4 seuns per graad. 

Hulle verteenwoordig hul mede leerders en daarom het ons goed gedink dat hulle dan ook met eie inisiatief die waardes implimenteer. 

Die VRL dien as ‘n liggaam waar hulle gesien word as leiers en daar is 2 Voorsitters, Amanda Rynolds en Emile Joubert, en ‘n seketaresse Carina Louw verkies.

Die VRL die ook as ‘n platform waar leerders hul leierskapvaardighede kan verbeter.   

Elke lid het ook ‘n sertifikaat onderteken waar hulle die volgende beloof: 

        … ek te alle tye myself met uitnemendheid sal gedra.

        .. ek volle verantwoordelikheid sal aanvaar vir my optrede binne én buite die skoolomgewing en op die sportgrond.

        .. ek mede-skoliere, onderwysers en personeel van Charlie Hofmeyr met respek en regverdigheid sal behandel.

        .. ek sal toon hoe ‘n Charlie moet wees:

   vriendelik, goedhartig en sensitief vir die behoeftes van my mede-Charlies.

   hardwerkend en gemotiveerd sal wees om positiewe verandering in my omgewing te weeg te bring.

   .. ek eerlik, betroubaar en selfgedissiplineerd sal optree.

        .. ek trots sal wees op my skool en die geleentheid om ander te dien.

        Dit is wat ek as VRL-lid van Hoërskool Charlie Hofmeyr Hoërskool beloof.