VCSV

Die VCSV is ‘n geestelik gebaseerde vereniging waar leerders weekliks bymekaar kom en in kringe kan gesels oor die Here en ‘n betrokke onderwerp. Senior leerders kry die geleentheid om te dien as kringleiers. Party weke reik die leerders ook uit na die gemeenskap op verskeie maniere.