Vakke

Die skool bied ‘n wye vakkeuse aan, soos hieronder aangetoon:
The school offers a wide choice of subjects, as indicated below: