Sport

Die volgende buitesporte word geakkommodeer en aan erkenning gegee:

  • Fietry
  • Perdry
  • Swem
  • Tweekamp
  • Boerbokskou
  • Gimnastiek
  • Skyfskiet

Sportorganiseerder

Mnr. Günther von Bentheim is Charlie Hofmeyr se sportorganiseerder en maak seker dat die skool se sport vlot verloop. Hy is verantwoordelik vir al die logistieke reëlings rondom die skool se sport en organiseer ook al ons sportdae en toernooie.

Sy opleiding en ervaring op sport- en noodhulpgebied is vir die skool ‘n baie groot bate en sy hand kan duidelik by verskeie sportgeleenthede en op die sportveld gesien word.

Reeds op die ouderdom van 15 het hy homself as ‘n hoogs gekwalifiseerde rugbyskeidsregter bekwaam. Op skool het hy reeds baie hoogtes bereik en selfs op provinsiale vlak wedstryde behartig.

Hy matrikuleer by Hoërskool Montana en na skool sit hy sy skeidsregtersloopbaan voort. In 2014 begin hy as die sportadministrateur by Hoërskool Montana waar hy vir drie jaar ‘n groot rol gespeel het in die ontwikkeling en bestuur van sport.  

In 2017 is Charlie Hofmeyr baie opgewonde om hom aan te stel as sportorganiseerder. Sedert sy aanstelling by Charlie Hofmeyr het mnr. Günther von Bentheim waarde toegevoeg tot die skool se sport op verskeie terreine. Hy is ook betrokke by die afrig van krieket, rugby en gholf.

Mnr Günther von Bentheim bied ook Lewensoriëntering as vak aan vir die graad 8 en 9-leerders waar hy ook leerders aanmoedig om sportief en gesond te leef. Hy is self ‘n aanhanger en speler van muurbal, gholf, onderwaterhokkie, rugby en krieket.

Sy passie vir en belangstelling in sport dra daartoe by dat hy sy daaglikse take met groot entoesiasme en erns aanpak.