Skoolfonds

Charlie Hofmeyr is ‘n staatsondersteunde openbare skool. Skoolfondsbydraes is verpligtend en vooruitbetaalbaar.

Die skoolfonds en koshuisgelde word jaarliks by ‘n ouervergadering in November vasgestel.

Kontak die kantoor vir enige navrae.

Finansies : Tia Nagel

Telefoon nommer : 023 312 1130

Bankbesonderhede

ABSA Bank
Takkode: 334 107

Hoërskool Charlie Hofmeyr
Rek nr : 350 230 327

Huis McDonald
Rek nr : 350 143 572

Huis Wouter Malan
Rek nr : 350 143 580