Missie, Etiek en Sportbeleid

Missie

 • Om leerders die geleentheid te bied vir deelname aan en prestasie in sportaktiwiteite en sodoende by te dra tot die totale opvoeding van die leerder.
 • Om soveel moontlik leerders te betrek by die buitemuurse sportprogram.
 • Om gekwalifiseerde afrigters, skeidsregters, beamptes en goed-afgerigte deelnemers te bewerkstellig.
 • Om voldoende fasiliteite daar te stel vir die beoefening van sport.
 • Om so te presteer dat die sportprogram ‘n bydrae maak tot die bemarking van die skool en karakterontwikkeling van ons leerders.

Sportetiek

As Charlies sportmanne en –vroue sal ons :

 • onsself verbind tot die sportsoort vir die hele seisoen.
 • te alle tye so optree dat dit tot eer van die skool en gemeenskap sal wees sowel as tot die gesonde uitbouing van ons volle potensiaal.
 • die korrekte kleredrag by byeenkomste, kompetisies en tydens wedstryde dra.
 • die beslissings van skeidsregters en beamptes respekteer en as finaal aanvaar.
 • stiptelik wees in die bywoon van sportaktiwiteite, oefeninge, byeenkomste en vergaderings.
 • geen vuiltaal en onsportiewe opmerkings gebruik nie.
 • in nederigheid ons prestasies koester en dit as ‘n uitdaging aanvaar vir steeds hoër standaarde.
 • met nederigheid wen en met grasie verloor.
 • te alle tye met selfdissipline, sportmangees, entoesiasme en verantwoordelikheid sport beoefen tot die beste van ons vermoë.
 • in spanverband met ons maats saamwerk.

Sportbeleid

Die sportbeleid is beskikbaar by die kantoor vir besigtiging.