Leerlingraad

Alle stemgeregtigde Charlies kry jaarliks ‘n geleentheid om vanuit die huidige graad 11-groep ‘n leerlingraad te kies vir die volgende jaar. Die primêre taak van die leerlingraad is om die skakel tussen onderwysers, leerders en die bestuur van die skool te wees. 

‘n Portefeulje word aan elke leerlingraadslid toegeken wat hy/sy tydens die termyn moet hanteer. Benewens die belangrike rol wat die leerlingraad speel in die gladde verloop van die skoolorganisasie, is dit ook verantwoordelik vir die reël van sosiale en ander aktiwiteite wat bydra tot die gesonde gees in die skool.

Gedurende die jaar word die leerlingraad aan verskeie geleenthede blootgestel om hulle leierskapvaardighede te ontwikkel. Dit is vir ons belangrik dat ons leiers goed toegerus word, nie net vir hul matriekjaar nie, maar ook vir die toekoms.

Die Leerlingraad word jaarliks tydens die Prysuitdeling in Oktober aangekondig.

LEERLINGRAAD 2024

Voor: Luan Giliomee (onder hoofseun), mnr. Ettienne Wentzel, Arno Heyns (hoofseun), Liza du Toit (hoofmeisie), me. Marli Botha, Jani van der Merwe (onder hoofmeisie)

Middel: Jamey-Leigh Botman, Talia van der Berg, Léolan Davids, Morgan Paxton, Jo-Marie du Toit, Lia Bester

Agter:  Christoff van der Merwe, Heinrich du Toit, Jandré Wessels, Philip du Toit