Huis Wouter Malan

Die skool beskik oor twee koshuise wat vir 178 leerders voorsiening maak.

Omdat die koshuise gewoonlik redelik vol is, word voornemende ouers aangeraai om vroegtydig aansoek te doen.Die koshuislosiesgeld word jaarliks in November op ‘n ouervergadering vasgestel en is betaalbaar op die eerste skooldag van die kwartaal.

Charlies se meisiekoshuis is nie net ‘n koshuis nie – maar ‘n tuiste vir ons koshuis leerders. ‘n Huislike atmosfeer word geskep deur ontspannings lokale, kuieraande wat gehou word en natuurlik lekker kos.

Aansoekvorms is slegs beskikbaar by Charlie Hofmeyr se kantoor.

Huis Wouter Malan

Dogters (Graad 8 – 12)

Van Riebeeckstraat

Inwonende Hoof

Mnr. Etienne Keyser

023 – 316 1931

 

Koshuisprefekte 2022: Kara Wiese, Jacoline Visser (hoofmeisie), Rozelle Boonzaaier en Adri Alberts