Geestelik: Algemene Inligting

Jeugwerker: Mej. Sebrina Schneider

Sebrina het haar voorgraadse graad in Sielkunde op Stellenbosch Universiteit verwerf in 2019. In 2021 het sy haar Nagraadse Graad in Sielkundige Berading aan Cornerstone Institute in Kaapstad verwerf, en so ook haar kwalifikasie aan die HPCSA (Health Professions Council of South Africa) gerigestreer.
Sebrina is in diens as die jeugwerker vanaf 2022 aan die plaaslike NG kerke, namens Ceres Moedergemeente, Ceresvallei en NG Kerk in Hamelt. Sy lewer ook haar sielkundige diens by Charlie Hofmeyr, Laerskool Gericke en FD Conradie.
Die doel van die jeugpos dien vannuit ‘n missionale konteks as initiatief van die kerk en die skole om leerders emosioneel en pastoral te bedien en ondersteun. Emosionele ondersteuning word gebied deur konfidentieële berading sessies met skool leerders, en pastorale bediening word gebied deur Koffiekroeg byeenkoms as ook VCSV bediening.
Met Sebrina se sielkundige agtergrond, bied sy wardevolle intervensies aan vir verskeie uitdagings wat skool leerders vandag moet handaf. Voorbeelde van uitdagings sluit die volgende in: emosionele en geestelike kwessies en welstand, komplekse ervaringe en ontwikkelinge in en buite die skool, sosiale media en die uitwerking op ons kinders, aanpassings kwessies, verhoudings en vriendskaplike kwessies, trauma, leervaardighede en leerprobleme, en nog vele sielkundige onderwerpe en kwessies. Sebrina hanteer hierdie inligting konfidentieël en het al goeie vertroulike verhoudings met skool leerders gebou.
Leerders, ouers en onderwysers mag kontak maak met Sebrina met enige kwessies rakende ‘n leerder.