Geestelik

Jeugwerker: Mej. Margot Venter

Margot het haar graad in Maatskaplike werk asook ‘n Nagraadse Diploma in Onderwys verwerf by die Universiteit van die Vrystaat. Sy is in diens van die skool en plaaslike NG kerke vanaf Januarie  2019. Die jeugwerk pos dien vanuit ‘n missionale konteks as inisiatief van die kerk en die skool om die skool leerders te bedien en emosioneel te ondersteun. Leerders kan deelneem in die verskeie geestelike aktiwiteite georganiseer deur die verskeie kerke en die skool.

Die doel van die jeugwerker is om die leerders se vertroueling en berader te wees. Die gemeenskap verstaan dat vandag se tieners komplekse en “program belaaide” lewens leef. Ons doelwit is om soveel as moontlik tieners te help wat sosio-ekonomiese-, emosionele- en geestelike kwessies in die gesig staar. Juis daarom dien die jeugwerker in verskeie areas in die skool gemeenskap soos VCSV, koffiekroeg, akademie, sport afrigting en kultuur. Leerders, ouers en onderwysers mag kontak maak met die jeugwerker met enige kwessies rakende ‘n leerder.

Kontak gerus op: 0726730233 of [email protected]