Eisteddfod

Ons skool het onlangs begin deelneem aan die Eisteddfod. Ons leerders neem in die middel van die jaar deel aan die Paarl Vallei Eisteddfod. Dis belangrik om daaraan deel te neem sodat die leerders blootstelling ontvang aan die kunste. Hulle vaar baie goed.
‘n Wye verskeidenheid afdelings waaraan die kinders deelneem sluit in:
Kuns
Musiek
Afrikaans: Voordrag, poësie, monoloog en prosa
Engels: Recicitation