Charlie Redaksie

Die Charlie is die skool se kwartaallikse koerant. Die redaksie is in beheer van die skryf van berigte, die bladuitleg van artikels en foto’s, die neem van foto’s, die druk van die koerant asook die verkoop en verspreiding daarvan. Die leerders doen alles self met ‘n onderwyser wat alles nagaan. Leerders kan aansoek doen om aan te sluit by een of meer van die onderskeie afdelings.