Beheerliggaam

Voor: Mnr. Etienne Olivier, mnr. Danie le Roux, mnr. Wouter van Velden, mnr. Heinie du Toit, mnr. Jacques Steyn, me. Yvette Dumas

Agter: Daniël Pieters, me. Mareé Lambrechts, mnr. Jannie Nieuwoudt, mnr. Willem Coetzee, mnr. Nico Minnaar, me. Sonja Joubert, Megan Goosen