Akademiese Personeel

Jacques Steyn

Waarnemende Skoolhoof

[email protected]

Rekeningkunde Graad 10 en 12

Etienne Olivier

Departementshoof

Wiskunde Graad 9 tot 12

Carin Pretorius

Departementshoof.

Lewenswetenskappe Graad 9 tot 12

Aldrich van der Walt

Graadhoof: Graad 8

[email protected]

Fisiese Wetenskappe Graad 8

Wiskunde Graad 9 tot 12

Chanelle Lowe

Registeronderwyser: Graad 8A

English First Additional Language Grade 8, 9, 11 and 12

 

 

Leani van Zyl

Registeronderwyser: Graad 8B

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 8 en 9

Rekeningkunde Graad 11 en 12

Lewensoriëntering Graad 12

Anke Nel

Registeronderwyser: Graad 8C

Afrikaans Graad 8 en 9

Geskiedenis Graad 8

Geografie Graad 8

Veronica van Heerden

Registeronderwyser: Graad 8D

English First Additional Language Grade 8 and 10

Lewensoriëntering Graad 10 en 12

 

 

Karin Michau

Graadhoof: Graad 9

[email protected]

Skeppende Kunste: Drama Graad 8 en 9

Musiek Graad 10 tot 12

Lewensoriëntering Graad 12

Thorne Swart

Registeronderwyser: Graad 9A

Tegnologie: Landbou Graad 8 en 9

Landbou Tegnologie Graad 10 en 11

Ingenieurs grafika en ontwerp Graad 12

Marli Botha

Registeronderwyser: Graad 9B

Wiskunde Graad 8 tot 11

 

 

 

Marco le Roux

Registeronderwyser: Graad 9C

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 8 en 9

Rekeningkunde Graad 10 en 11

Wiskundige Geletterdheid Graad 10

 

Loui-Marie Kampher

Registeronderwyser: Graad 9D

Fisiese Wetenskappe Graad 8, 9 en 10

Wiskundige Geletterdheid Graad 10 en 11

 

Cari Geldenhuys

Graadhoof: Graad 10

[email protected]

Fisiese Wetenskappe Graad 9 tot 12

Ruwaida Koopman

Registeronderwyser: Graad 10A

Wiskundige Geletterdheid Graad 10 tot 12

 

Taetse Smith

Registeronderwyser: Graad 10B

Geografie Graad 9 tot 12

Marilie Cillié

Registeronderwyser: Graad 10C

Rekenaartoepassingstegnologie Graad 9 tot 12

Ettienne Wentzel

Registeronderwyser: Graad 10D

Tegniese Tekeninge Graad 8 en 9

Ingenieurs Grafika en Ontwerp Graad 10 tot 12

Landbou Bestuurspraktyk Graad 10

Connie Theron

Graadhoof: Graad 11

[email protected]

Afrikaans Graad 8, 10, 11 en 12

 

Renera van Dyk

Registeronderwyser: Graad 11A

Skeppende Kunste: Kuns Graad 8 en 9

Geskiedenis Graad 9

Visuele Kunste Graad 10 tot 12

Linnihan Hanekom

Registeronderwyser: Graad 11B

Afrikaans Graad 9 tot 12

 

 

Lindi Fourie

Registeronderwyser: Graad 11C

Gasvryheid studies Graad 10 tot 12

Heloise Mostert

Registeronderwyser: Graad 11D

Afrikaans Graad 8 tot 10

Derine Conradie

Graadhoof: Graad 12

[email protected]

English Home Language Grade 9

English First Additional Language Grade 10 to 12

Elizma Olivier

Registeronderwyser: Graad 12A

Wiskunde Graad 8 en 9

Wiskundige Geletterdheid Graad 12

 

Dalene Krone

Registeronderwyser: Graad 12B

English First Additional Language Grade 9

English Home Language Grade 8, 10, 11 and 12

Cindy Windvogel

Registeronderwyser: Graad 12C

Besigheidstudies Graad 10 tot 12

 

Johan Neethling

Registeronderwyser: Graad 12D

Lewenswetenskappe Graad 8 tot 12

JR Foreman

Sportorganiseerder

Lewensoriëntering Prakties Graad 8, 9 en 11