Aansoeke / Admissions

Aansoeke is oop vanaf 11 Maart 2024 tot 12 April 2024

  • Die volgende gewaarmerkte dokumentasie moet by die aansoek aangeheg word:
  1. Leerder se geboorte sertifikaat
  2. Finale gr. 6 rapport
  3. Beide ouers se ID’s
  4. Bewys van adres

 

Applications open from 11 March 2024 to 12 April 2024

  • The following Certified documents must be attached:
  1. Learner’s Birth Certificate
  2. Final gr. 6 report
  3. Both Parent’s ID’s
  4. Proof of Address