Akademiese Personeel

Max Michau

Skoolhoof

Jacques Steyn

Onderhoof

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 8 en 9

Rekeningkunde Graad 10 en 11

Vaughn Lowe

Departementshoof

Afrikaans Huistaal Graad 10 tot 12

Etienne Olivier

Departementshoof

Wiskunde Graad 9, 11 en 12

Carin Pretorius

Departementshoof

Lewenswetenskappe Graad 8 tot 12

Mike Geldenhuys

Afrikaans Huistaal Graad 9, 11 en 12

Geografie Graad 8

Heloise Mostert

Afrikaans Huistaal Graad 8 tot 10

Geskiedenis Graad 8

Linnihan Hanekom

Afrikaans Huistaal Graad 8 tot 10

Derine Conradie

English First Additional Language Grade 8, 10, 11 and 12

Dalene Krone

English Home Language Grade 8 to 12

Elette de Wet

English First Additional Language Grade 8 to 12

Suzanne Myburgh

English First Additional Language Grade 8 and 9

Lewensoriëntering Graad 12

Marli Botha

Wiskunde Graad 8 tot 10

Aldrich van der Walt

Fisiese Wetenskappe Graad 8 en 9

Wiskunde Graad 10 en 12

Elizma Olivier

Wiskunde Graad 8 en 9

Wiskundige Geletterdheid Graad 12

Ruwaida Koopman

Wiskundige Geletterdheid Graad 10 tot 12

Cari Geldenhuys

Fisiese Wetenskappe Graad 9 tot 12

Taetse Smith

Geografie Graad 8 tot 12

Johan Neethling

Geografie Graad 8

Tegnologie Graad 8

Lewenswetenskappe Graad 8 tot 11

Tjaart de Lange

Renera van Dyk

Skeppende Kunste Graad 8 en 9

Geskiedenis Graad 9

Visuele Kunste Graad 10 tot 12

Karin Michau

Skeppende Kunste Graad 8 en 9

Musiek Graad 10 tot 12

Lindie Fourie

Gasvryheidstudies Graad 10 tot 12

Günther von Bentheim

Lewensoriëntering Graad 8 en 9

Marilie Cillié

Rekenaartoepassingstegnologie Graad 9 tot 12

Leani van Zyl

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 9

Wiskundige Geletterdheid Graad 11

Rekeningkunde Graad 10 tot 12

Cindy Windvogel

Besigheidstudies Graad 10 tot 12

Margot Venter

Jeugwerk Graad 8 en 9

Lewensoriëntering Graad 10 en 11